Indoor Sports Fest

Indoor Sports Fest, Inter-School Basketball Tournament, Thyagraj Stadium, New Delhi.
18th April 2018
U-17 :- Kashika, Jahanvi, Rashi And Keshna
U-19 :- Pranavi Sharma, Kashika, Jahnavi And Rashi
The teams won 4 gold and 4 silver Medals